Uw nota

Op uw nota vindt u een specificatie van hetgeen de podotherapeut tijdens uw bezoek heeft gedaan. Dit zijn kosten voor het onderzoek of consult en/of hulpmiddelen. Van eventuele podotherapeutische zolen vindt u de de kosten gesplitst terug op de nota. De zolen bestaan namelijk uit twee delen:

 

 • Het materiaaldeel bestaat uit het standaard materiaal voor de zool.
 • Het therapiedeel is dat deel dat de zolen specifiek maakt als therapie voor uw klachten. Dit is voor iedere patient uniek en de zolen worden iedere keer opnieuw handmatig voor u vervaardigd. Wanneer u voor de eerste keer podotherapeutische zolen krijgt of wanneer er sprake is van nieuwe / andere klachten, bestaat het therapiedeel uit het bepalen van de zooltherapie, het rapporteren van de gekozen therapie naar verwijzers (bijv. huisarts, fysiotherapeut, specialist, pedicure), aanvullende adviezen behorende bij de zooltherapie, het kiezen van de juiste elementen, vorm en hardheden welke toegepast worden, de nacontrole na 6 weken en eventuele noodzakelijke aanpassingen en daaruit voortkomende nieuwe controles.
  Ook wanneer u reeds eerder zolen gehad heeft moeten de voor u unieke elementen (de hardheid, vorm, elementen etc.) opnieuw in de zolen worden aangebracht op de juiste plaats en wordt het therapiedeel berekend. Uiteraard vallen een eventuele controleafspraak en de gebruikelijke garantie/service hier ook onder.

 

NB. Tijdens het onderzoek of consult wordt gezocht naar de oorzaak van de klacht(en) en op basis daarvan wordt (al dan niet) een therapievorm gekozen. Het therapiedeel van de podotherapeutische zolen staat dan ook los van het tarief dat in rekening wordt gebracht voor het podotherapeutisch onderzoek/consult.

 

Administratieve afhandeling via Fa-med

De administrative afhandeling van onze nota’s wordt verzorgd door Fa-med; u ontvangt de nota via Fa-med thuis per post. Wekelijks leveren wij de nota’s aan Fa-med aan hierdoor kan het voorkomen dat u uw nota of een deel van uw nota eerder ontvangt dan uw zolen. Dit kunnen wij helaas niet voorkomen; wij rekenen op uw begrip hiervoor.

 

Voor vragen over uw nota verwijzen wij u naar de veelgestelde vragen van Fa-med. Staat uw vraag er niet tussen, dan kun u die hier stellen of middels onderstaande gegevens contact met Fa-med opnemen.

 

Fa-med online

Snel en eenvoudig reageren op een ontvangen nota: www.notavanfamed.nl

 

U kunt inloggen met het notanummer en de internetcode welke beide op de nota staat vermeld die u ontvangt.

 

Fa-med conact center

Op telefoonnummer 0900-0885 kun u hen telefonisch bereiken op werkdagen van 8:30 tot 17:30 uur.

 

Algemene betalingsvoorwaarden Fa-med

Het betalingstraject van Fa-med is als volgt:

 • Voor het betalen van uw nota hanteren wij een betalingstermijn van 30 dagen. U blijft zelf te allen tijde verantwoordelijk voor betaling binnen deze termijn.
 • U kunt het notabedrag overmaken op bankrekeningnummer 62.70.00.800 ten name van Fa-med B.V. te Amersfoort. Vermeld bij (elektronische) betaling altijd het betalingskenmerk.
 • Indien wij niet binnen 30 dagen na de notadatum volledige betaling van u hebben ontvangen, sturen wij u een betalingsherinnering welke tevens geldt als ingebrekestelling.
 • Door middel van de betalingsherinnering stellen wij u alsnog in de gelegenheid om het notabedrag binnen 5 werkdagen aan ons te voldoen.
 • Indien wij niet binnen 10 dagen na de datum van de betalingsherinnering uw betaling hebben ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening. De extra kosten bedragen 15% van het notabedrag met een minimum van € 37,00 plus de wettelijke consumentenrente.
 • Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom.
 • Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.

 

Contact

Heeft u ondanks deze informatie nog vragen of wilt u een afspraak maken, neem dan contact op met het Toppodo secretariaat. Het secretariaat is op maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur telefonisch te bereiken via het centrale telefoonnummer 043-3212386.
Buiten deze uren kunt u uw boodschap inspreken op het antwoordapparaat; u wordt dan terug gebeld of mailt u met ons secretariaat op info@bmotionproducts.nl. Voor meer informatie, een overzicht van onze praktijk en mogelijkheden zie verderop in onze website.

Kunnen wij je helpen?